arne

Vi fikk en hilsen fra Bergsøya fra Lars Olav Havnen med søsken og barn.
arne
Arne Havnen hadde kommet hjem fra Sverige en tur på besøk med ditto svenskeutstyr.
arne_1
Vi har ikke alle navnene her, men Lars Olav Havnen( helt til høyre) har sendt oss bildene og hilser til alle kjente. 1(bakf.v) Adrian Brandvik 2 Synnøve Brandvik 3 Oliver Havnen 4 Karin Havnen 5 Arne Havnen 6 Lars Olav Havnen
7f(foran f v) Fredrik Havnen 8 Emmeli Brandvik 9 Thea Havnen Sæther  10 Ane Havnen Sæther  11 Laila Havnen 12 Brian Havnen og hunden Rufus