malo_1

En Malo-sjark fra Gjemnes har holdt på i Brunsvika noen dager med teinebruk. Helst er det leppefisk de er ute etter.
malo_1
Båten ligger fortøyd på vika mens karene drar rundt i en mindre båt med teinebruket.
malo_2
Det er helst leppedisk de er på jakt etter. denne brukes i oppdrettsnøter for laks hvor den spiser opp all lusa. Prisen pr.stk er også meget god.