vaz_liteAverøy-Kristiansund

I natt skal tunnelen mellom Averøya og byen vaskes. Det er følgebil, og litt venting må regnes med.
vaz1
Kolonne fra byen gjennom ved bomstasjonen. Arbeidet vil foregå til torsdag morgen ved 07 tiden opplyses fra de som holder på.
vaz2
I bunne på tunnelen er en spylebil i aksjon.
vaz_3
Større maskinelle saker ventet utenfor ved 22:30 tiden.