pelar_lit

Pella Halvorsen var ute og dro garn i dag. Det ble da både lyr, sild, makrell, torsk, kveite og krabbe.
pelar_1
Pella Halvorsen fikk en liten kveite på garna også. Bruket var utenfor Karihola.