asbest

Fra vekta på Hagelin presiseres det at asbestplater fra tak og vegg skal pakkes inn i plast og legges på paller.
asbest_1
Her slik det skal gjøres i forgunnen og slik det ikke skal gjøres i bakgrunnen. Vektoperatøren kan vise bort leveranser som ikke er pakket forsvarlig får vi opplyst. Så vet vi det.