otm_3

Av Wenche Horne
Et litt tilfeldig sammentreff den siste tiden gjorde sitt til at Brunsvika.net fikk treffe sønn av Edmund Bräuer som var Ortskommandant her i Kristiansund 1942-1945. Han var fra Østerrike, og som ikke mange vet, hadde han god kontakt med den norske motstandsfronten her i byen. Hans sønn  Othmar Bräuer var for å se byen faren tjenestegjorde i under krigen, og her fant han rette mann da Bjørn Ove Angvik viste han rundt på forskjellige plasser.
otm_1
Her utenfor Guttelvik-huset i Kaasbølsvei 8, der Ortskommandanturet var under krigen. T.v 84 årige Othmar Bräuer utenfor farens kontor under krigen. Bjørn O. Angvik tok han med inn i dekningsbunkeren for kommandanturet også som ligger på baksiden her.
otm_2
Her Kaasbølsvei 8 under krigen. (Foto: Edmund Bräuer)
otm_3
Bräuer spurte om Soldatenheim i Kristiansund, og BN viste han alt som er igjen fra dette. Her statuen som stod på trappa på Soldatenheim. I dag ligger Metodistkirken på tomten. 
otm_5
Ordfører Lars Kvendbø i samtale med ortskommandant Bräuer i leiren (Infanterielager) på St. Hanshaugen under krigen. Sistnevnte var 48 år da han tjenestegjorde i Kristiansund. ( Foto utlånt av Othmar Bräuer). Forøvrig har BN knyttet kontakt med familen, og vi fikk høre det finnes en stor samling fotos fra Kristiansund som vi skal få tilgang til.