haak_1

Masseufytting fra gammel sjøbunn foregår i Gløsvågdalen, Det opp til 12 meter med leire ned til fast fjell. Bløtmassedeponi anlegges langt øst, der silt og leire skal tørke ut  i 3 år. Det skal muligens legges myr som dekkmasse. De legger bløt masse og deretter tørr leire/silt. Forskjellen på silt og leire er kornstørrelsen og mye vann som gjør den flytene. Området er sperret av. Det er meget farlig å bevege seg her.
haak_1
Dette er gammel sjøbunn . Det er metersvis med leire som må fjernes.(Foto: Håkon Bloch)
haak_2
Spesialgravemaskin med lang arm tar opp bløt leiresuppe.(Foto: Håkon Bloch)
haak_3
Det er store mengder som lagres i et leiredeponi øst mot Sandvika. Det er livsfarlig å ferdes på disse områdene. (Foto: Håkon Bloch)
haal_1_og_l
Man kan regelrett drukne i leire av en slik konsistens. Entrepenøren har sperret her og satt opp varslingsskilt. (Foto: Håkon Bloch)