joes_liteNordmørsveien

I dag er trafikklysene tent på Løkkemyra ved Futura. Foreløbig blinket de gult og fotgjengerovergangen var fysisk sperret.
joes_1
Det skal bli interessant å se om dette forsinker trafikken inn og ut av byen. Det er imidlertid en stor fordel for gående denne lysreguleringen.