jonnn.2

Melvika-krysset som har fått to utkjøringsfelt er åpnet.
jonnn.2
Det har stått sperring av feltet her i lang tid, men nå er det altså satt trafikk på høyre feltet. (Foto: John Kuløy)