pang_lite_og_1

I forbindelse med utviding av Futura på Løkkemyra foregår det sprengninger for tiden. Vakter stopper trafikken mens dette pågår.
pang_lite_og_1
For å unngå steinsprut på kjøretøy og gående blir ferdselen stoppet under sprengningene.