akks_lite

Beboerne rundt Remlan i "Smedvigen" på Nordlandet står på for bevaring av områdene. I kveld hadde de ordnet med grillmat og bedt inn ungdomsavdelingene fra alle de politiske partier til en prat i finværet. Noen kom, mens andre av ukjente årsaker uteble.
akks_1
Saken om OSS-NOR skal opp i kommunestyret 22. juni var det vel. Bedriften har lagt planene på is om å fylle ut deler av bukta her, men hva kommunestyret betemmer seg for , kan være helt uavhengig av dette. Beboerne vill ha en prat med ungdomspolitikere i dag, som de mener ser mer nyansert og er mer opptatt av miljø enn de eldre.
akks_2
"Schjee....æ fainn ein krabbe gett" sa denne gutten i fjæra si . Folk i nærområdet har så smått begynt å rydde fjæra for stein. Mulig skal de få tak i kvabb eller skjellsand med tiden også.