vestbuen_bud

Det er svær uer å få på 500 meters dyp utenfor Romsdalskysten. "Vestbuen" fra Bud har vært ut etter blåkveita, og da kom det opp mega-uer samtidig.
vestbuen_1
Vanskelig å bedømme ut i fra dette bildet som en leser har sendt, men uer på næremer 10 kilo ble med opp fra 500 meters dyp.
vestbuen_bud
"Vestbuen" fra Bud på levering av fangst av blåkveite på store dyp utenfor Mørekysten.