alter

Litt snev av sommer når en ser på alt som gror i rekordfart, men det er kaldt . Bildet her kom fra John Haakon Alterskjær som har vært på tur på Meldahlsholmen der hurtigruta  "Nordlys" var sørgående i dag.
alter