gri_lite

I dag transportes orgelet til Grip-kirka utover. Det har stått lagret i 9 måneder i Kirkelandet kirke grunnet at orgelpipene er av treverk og tåler lite fuktighet, sier Steinar Saltnes til BN. Det nederlandske orgelet ble skaffet av Kirstiansund Rotaryklubb ved innsamlinger for noen år siden. Nå er det på vei utover igjen. Vi får håpe de ikke mister det på havet slik det gikk med kirkeklokka til Kvernes kirke i 1560 da den forsvant over bord under transport fra Storlandet til Averøya.
gri_1
Da lover organist Steinar Saltnes musikk i Grip kirke for sesongen. Han er forøvrig leder i Kristiansund Rotaryklubb, og de gir meget til samfunnet på forskjellig vis her på ytre Nordmøre.gri_3
Mannskor fra Trøndelag skal ha konsert på Grip lørdag. Griparuta er startet å gå 25. mai. Både fra Innlandet og Piren i sentrum.