sein_lite_og_1

Det letes med lys og lykte etter gule avmerkede områder i generalplanene i kommunen for å finne tomter til å bygge hus på. Siste funn er her øst for Steinbergveien på Gomalandet.
sein_lite_og_1
Grunnarbeidet er godt i gang. Maskinførerne sier det skal bli 3 tomannsboliger på denne pynten. Huset her skal saneres vekk.
stein_2
Det er øst før Steinbergveien 19 det arbeides med tomtene. Hvem som står som utbygger er ukjent .
stein_5
Snarveien opp kleiva her fra Freiveien er stengt grunnet sprengning .