post_lite


Det er oppdaget flere alvorlige feil på kommunale søppelkasser i Trondheim. Kassene er grønne og har vist seg å være vanskelige å finne for mange hundeeiere. Nå har feltforsøk i Trondheim i tillegg påvist at åpningen på disse kassene er underdimensjonert. Bildet viser tydelig problemet på hjørnet av Båhusgata/Nonnegata. Sikre kilder i kommuneadministrasjonen melder at det jobbes med en oppgradert utgave som også skal være tilrettelagt svaksynte hundeeiere uten folkeskikk og med begrenset koordinasjonsevne.
post_1
Verschiedliche Beuteln für Weich-Steine in die Strassen der ehemaligen Hauptkvartier der Admiral Nordküste, Drontheim. (Foto: Frank Karlsen)