kattKokkola 4

En liten kattunge er kommet til Dagfinn Tømmervåg i Kokkolavein 4. De lurer på om noen kan kjenne igjen den lille fyren her, og at den kan hentes.
katt