ea_1_og_l

Svartbaken har makta på Eaholmen i Brunsvika. Den før populære holmen som var en yndet badeplass og rekreasjonssted, er forlatt.
ea_1_og_l
Eadammen der det var et yrende badeliv, er ikke med brukt. Det går nå an å bruke badestrand inne i Brunsvika når det er finvær. På 1960/70 tallet var det bare kloakk der, og da var dammen her eneste utvei.
ea_2_A
Det er endel ærfugl som hekker her. I tillegg fant vi tjeld, fiskemåse og ikke minst svartbakreir.
ea_2
Svartbaken herjer vilt i slike ærfugl-reir. Her har den rasert egg på jakt etter mat.
ea_1
Svartbakungene er begynt å komme allerede.
ea_4
Her på Eaholmen er det mange som har lært seg å svømme gjennom tidene.
ea_siste
Fra holmen kan også sees at brygga på Meldahlsholmen har fått ny vestvegg med store glassvinduer der det før var dører. Det ble da ikke verst å se på .