poose_lite

For spesielt interesserte kan vi opplyse at RV 64 posen ligger i fotgjengerundergangen under rundkjøringa i Dalabrekka.
poose_1
Sjå dér gut !