tor_bruk_liteHistorisk tilbakeblikk

Visse du at den første klippfisktilvirkning her i Kristiansund begynte på Meldahlsholmen i Brunsvika på midten av 1700 tallet? Tor Larsen har skrevet en meget interessant artikkel om dette tradisjonsrike fiskeværet i byen i Milnposten som er kommet ut i disse dager. Det er også mange andre fine artikler om denne tiden i Norsk Klippfiskmuseums avis denne gangen.
tor_bruk
Historisk kapasitet Tor Larsen med en interessant artikkel om Meldahlsholmen i Brunsvika gjennom tidene i Milnposten som er tilgjengelig i disse dager.
tor_Olga
Klippfisktørking på Mehldalsholmen i 1954 . Her Ane Stene (t.v) og Olga Angvik . Stedet var også et stort fiskevær med losjerende fiskere og mottak av skrei . Været var ofte større enn fiskeværene i antall ilandført fisk på 1880 /90 tallet enn andre store fiskevær her i distriktet.