taas_liteBiler stopper opp

Det er meget dårlig sikt inne i deler av tunnelen til Averøya nå ved 19:30 tiden lørdag.
taas_1
Det er helst opp mot bysiden der var verst.
taas_2
Slik fortoner det seg opp mot utgangen .
taas_3
Mange biler tør ikke kjøre inn , og  stopper opp og rygger ut av tunnelen . Det var ekstremt mye damp her i kveld, men det går an å kjøre. Kjør forsiktig.