roekke_lite

En av verdens største oljeboringsplattformer, "Aker Barents" er på vei inn til Bremsnesfjorden for å klargjøre for oppdrag for Shell. Kl 11. 19 er den kommet inn i Griphølen.
roekke_1
Røkkes super-rigg er 107 meter høy og passerer Grip fyr 16 km nord for Kristiansund. Den går for eget maskineri, og farten er vel 8 mil for øyeblikket. Den stikker 25 meter ned i havet.
arne
Mannskapsskifte ved Meldalsholmen. (Foto: Arne Sylthe jr. )
roekke_brf
Riggen på Bremsnesfjorden. "Esvagt Castor" ligger til høyre. Den gikk inn til byen straks etterpå .