ter_lite

Terna er kommet på våre trakter. 17. mai kommer den hvert år faktisk; dog er den å se et par dager før ute på Griptaren på vei nordover.
ter_1
En ternekoloni er kommet til skjæret innenfor Eaholmen i Dalabukta.
ter_3
Fiskemåsen har allerede  begynt å hekke på denne holmen.ter_2
En oter lå også å lurte i tarekanten ute ved naustene i Dalabukta grytidlig tirsdag morgen.