abu_liteKvernberget

I kveld har Statens luftambulanse vært på Kvernberget og hentet en pasient fra sykehuset.
abu_1
Ambulansen har fått pasienten inn, og forlater snart oppstillingsplassen. Rett etter tok flyet av og gikk på kurs nordover; sikkert til St.Olavs Hospital i Trondheim.