fosna_1_b_liteFerdig til sommeren

Vi har hatt mange henvendelser vedrørende det svære tomteområdet ved innkjøingen til flyplassen. Det er et område på omlag 77000 kvadratmeter som sprenges ned. Steinen kjøres til Vestbase. Det er FG eiendom som står for utvikling av området, noe som koster flesk. Med bygninger og infrastruktur er det nevnt 400 millioner kroner. Man kan vel kjøpe utrolige mengder binders for et slikt beløp.
fosna_1_a
Tomteområdet fra øst til vest er 409 meter langt. En bit ved ex skytterlagshaugen står igjen å sprenge ut.
fosna_1_b_lite
Det er entrepenøren Magne Nærum A/S fra Sunndalsøra som har entreprisen på masseuttaket. Det er et samarbeid med Vestbase for å fylle ut sjøen der til bedre plass. Grovarbeidet på denne tomta skal etter planene være ferdig til sommeren 2010.
fosna_1_c
Postbygget til venstre blir lite i forhold til tomtearealet her.
fosna_1_e
Ut av de foreløbige tegninger ser det ut til at det blir en avkjørsel her inn til Løkkemyra øst. Dermed slipper man å kjøre ned til rundkjøringen ved Futura.
fosna_1_d
Slik ser planene ut for et 15000 kvadratmeter stort forretningsbygg på "Morch-tomta". Hvilke butikker som kommer her er vi ikke kjent med, men på byen snakkes om  byggvaremarked bl.a. (Foto: FG eiendom)