kapp_lite_og_1

Det er satt opp skilt hva som sømmer seg og er uønsket adferd på Kirkegården i Kaasbølsvei. Noen bryr seg ikke om det.
kapp_lite_og_1
Skiltet ved innkjøring til gravstedet.
kappe_BN
Jogging er uønsket og ulovlig ifølge kirkevergen. Vis respekt og jogg andre plasser. Her fra i dag.