sevve_lite

Det store skipet "Seven Seas" holdt til på Talgsjøen med noe i hele dag. Mulig var det vel testing av noe undervannsutstyr. Dybden på stedet er omlag 250 meter.
sevve_1
Stedet skipet ligger er et gammelt dumpefelt for krigsammunisjon, men hovedtyngden av slikt ble dumpet i Halsafjorden på nærmere 500 meters dyp etter krigen.