trim_c

Tekst/foto: Johan Gjelberg
Hvorfor er det så ufattelig vanskelig å bruke den fine sykkelstien istedenfor å sykle i veien og skape både irritasjon og farlige situasjoner ? Det burde vært påbudt å kjøre ned syklister som sykler i veien der det finnes sykkelstier.
 trim_c