nordea_12Nordea Isbane

Skøytebanen i Dalen er konkurs. De har en gjeld til Nordea på 30 millioner kroner som ikke kan hanskes med. Banen ble åpnet i desember 2008, og har vært til glede for mange.  Overskuddsvarmeleveranser  fra fryseaggregatene har ikke gitt inntektes som var ventet. Driftselskapet skylder på konsulentene som har beregnet dette ifølge NRK M& R.
nordea_13
De er det over og ut for isbanen. Hva som skjer framover med kreditorer og drift får vi komme tilbake til når noe foreligger.