was_liteRenskes i dag

Det er mye slam i Svanedammen, og i dag holder kommunen på med å rydde bunnen. Vannet er tappet ned , og det var enkelt å spyle vekk møkka og bunnfallet grunnet at det ble støpt slett dekke i bunnen her for en tid tilbake.
was_1
Mannskaper har spylt vekk søla og bunnfallet i løpet av formiddagen.
was_2
Det er anlagt en samlekum på bunnen her. Slammet kommer først og fremst fra enorme løvmengder som faller av fra trær om høsten. Resten er fugleskitt. Nå skal det bli bra igjen. Dammen ble også i fjor tappet ned og rensket opplyser gjengen som holdt på.