raatt_lite_og_1

Disse små pumpehusene i forbindelse med saneringen av kloakken i Kristiansund fikk byggeskikkprisen for et par tre år siden. Byggene var vel oppsatt i perioden 1990 og utover en tid, og noen plasser har tidens tann begynt sitt arbeide.
raatt_1
Ved huset ved Milnbryggen er det behov for snekkerier ser det ut til.