omsa_1_og_lite

Det ble litt sammenstimling av folk innover veien mot Omsa da brannvesenet hadde øvelse der i dag Det var en simulert havarisituasjon med helikopter det dreide seg om.
omsa_1_og_lite
Det ble snart klart for folk som strømmet til da de så røyk at det var en øvelse i forbindelse med brenning av en låve på et gammelt gårdsbruk. Hovedhuset brant forøvrig i 2002.
omsa_2
Eierne av dette huset var på by-ærend da brannvesenet ga beskjed om brenning og røyken som ille komme. Det var ganske hektisk da vi dro fra Futura og fikk se røyk velte opp øst for flyplassen i retning boligen vår ,sier de til BN.