1920_lite

En remse med gamle postkort fra før bybrannen i 1940 er alltid interessant. På  denne remsen som var perforert mellom kortene  var det flere motiver som Skolegata, Festiviteten, Kaffistova o.a. Mulig er kortene fra rundt 1920 en plass.
1920
Vi tar med Festiviteten som er fotografert eller tegnet etter et foto fra kirketårnet på den tid. Kirka stod der parkeringsplassen i parken er i dag.