NSSR_1

Redningsskøyta "Nils C.P. Aure" er gått til Ålesund. "Emy Dyvi" som er stasjonert i sunnmørsbyen er gått til Måløy for å erstatte skøyta der som er på verksted. Stasjonen på Smøla der NPA har vært stasjonert er nedlagt grunnet økonomiske grunner. Vi har fått rede på at staten ytet NSSR 40 millioner til drift siste år, mens i 1998 var støtten på 70 millioner til sjøberedskapen til NSSR på kysten. Da sier det seg selv at driften ikke blir som før får vi opplyst av kilder i Redningsselskapet. Etter vår menig er det ille at redningsskøyte ikke er stasjonert i farvannene rundt lumske Smøla. Nærmeste hjelp er fra Fillan på Hitra eller i Kristiansund. Etter det vi forstår er det ekstra beredskap i disse dager , da også redningshelikoptrene kan være satt på bakken grunnet askeproblemer i lufta fra utbruddet på Island.
NSSR_2
"Nils C.P Aure" i Brosundet i Ålesund i dag. Senere går den til Senja som erstatningsskøyte der, og  båten blir farende rundt kanskje fra Kirkenes til Østfold der det trengs. (Foto: Sigmund Kaplanski)