chilli_lite

I dag ankom enda en brønnbåt fra det kriserammede Chile. Båten lå i formiddag utenfor Grip og ventet på los, og kom senere på dagen inn til havna hvor den ligger i Johnsen-huken.
chilli_1
"Midnor Viking", registrert i Kingstown vel framme i Kristiansund etter nærmere 3 måneder i sjøen. Etter det vi får opplyst skal også denne båten selges. Laksenæringen i Chile ligger omtrent brakk etter sykdom i anleggene og grådighetskultur.