etat_liteOpplegg til strid

Av Wenche Horne

Mange har henvendt seg til Brunsvika.net da det er kommet planer om å flytte omlastingsstasjon for husholdningsavfall rett øst for de nye boligfeltene på Dale.  Folk er redde for søppellukt a la Brekkaberget ved Dalabrekka, økt tungtrafikk og alt det medfører skriver de til BN. De sier også at det er helt forkastelig å komme med dette nå, og antyder at hele boligfeltet vill holde møte om det som er kommet fram i planene.
etat_1
Rett øst for Eaholmsveien her på Dale/Sommerro er det kommet forslag om å håndteringsanlegget for husholdningsavfall fra eksisterende på Hagelin. LES PLANENE HER
etat_3
Det er dette området på Myran som byingeniøren ønsker omregulert fra boligfelt til kommunaltekniske anlegg inklusive omlastinsstasjon for husholdningsavfall. Naboer sier til BN at et er tegnet inn barnepark har samt gangvei ned til friområdene ved sjøen.