oddm_lite


Av Bjørn Ove Angvik
I dag ble Oddmund Havnen fra Bergsøya (bosatt i Rykkinn) begravet fra Gjemnes kirke under stor deltagelse av familie og andre bekjente. Oddmund Havnen var en spesielt vennlig  og  omtenksom mann som alltid dro rundt på besøk til kjente og kjære når han var på hjemlige trakter. Han viste storsinn i enhver situasjon, og  kunne diskutere og hjelpe til når det stormet som verst for enhver. Prost Sverre Jansen, som også kjente Oddmund fra arbeidet i Kristiansund ,holdt en meget fin og spesiell tale til familien som de i ettertid takker hjertelig for i sorgen. Vi minnes Oddmund som familiens grunnsten. Nå er han plutselig borte, og kona Haldis som han fikk være sammen med i 20 gode år , er  plutselig alene. Han døde på sykehuset i Kristiansund 5. april, men vi har bare gode minner fra hans tid blandt oss. Ikke minst fantes det i hans forfatterskap innslag som mange  aldri vil glemme.
oddm_1_b
Både døtrene Monica, Solveig og her Gry Kristin holdt minnetaler over sin avholdte pappa i Gjemnes kirke . I tillegg leste Dordi Bergsli opp en fint  dikt ved båren.
oddm_5
Etter sermonien føres båren ut under ledelse av prost Sverre Jansen som også holdt en interessant og inholdsrik tale om Oddmund sitt virke i samfunnet. På vegne av familien takker vi for en fin stund i kirken i dag. det vil også bli en minnestund i Helgerud kirke i Bærum tirsdag den 20 mellom klokken 13 og 14. Opplysninger om dette hos Else Kvandal telefon 67 53 05 55.
oddm_4
De siste 10 årene har Oddmund Havnen bygd opp det fallefardige sjøhuset på Bryggeholmen til et flott sjøbruksmuseum med alle tenkelige fiskeredskaper og annet brukt i fjordene på gammel tid.
oddm_1
Vi må bare ta med noen linjer fra en av hans dikterverk (her fra 1976). Det er virkelig en fargerik og fin mann som vi nå har mistet. Under en liten sak skrevet fra tiden han arbeidet som sosiallærer ved Langveien Ungdomsskole 1972-1990. En kan vel forstå han skulle prøve å få elever som var kommet på skråplanet på rett kjøl i og med denne ytringen i bøkene han utgav.
oddm_3