bossa_lite

Det er voldsomt med søppel og emballasje og alt dertil enkelte plaser i byen. Det er slike mengder enkelte steder at det er en skam. Det er en grisebinge i byen mange plasser.
bossa_1
Her et tilfeldig bilde fra sentrum . Ute i Brunsvika fra butikken og oppover mot Dalabrekka skole flyter det også etterlatenskaper fra solgte varer. Enkelte vi snakket med synes butikken kunne yte en skjerv for å få ryddet opp i dette søppelet. Det her tar alldeles overhånd snart, selv med våre få innbyggere.