stell_lite

Ved litt saumfaring av lendet på Byskogsiden av den gamle Omsundbrua, fant vi en rekke stillinger fra krigstiden her. Mye var nedgrodd, men det var mulig å finne alle her.
stell_1
Det fantes hele 4 maskingeværstillinger som skulle dekke brua. Noen var i veldig bra stand.
stell_2
15 stk enkeltmannsgroper (Schützsenloch ty. benevnelse) var også å finne her. Fra disse stillingene hadde tyskerne god kontoll over brua. I tillegg var Omsundbrua underminert med 250 kg bomber på flere steder.
stell_lite
Omsundbrua ble ferdig og tatt i bruk til evakueringen av byen i 1940. (1939 på bruskiltet). Den ble aldri offiselt åpnet den gang grunnet situasjonen byen og omlandet stod oppe i.