fuggel_lite

Vi klarte såvidt å knipse en litt uvanlig fugl inne i skogen ved Omsundbrua før den forsvant. Hva er nå dette for en skapning.?
fuggel_1
Skarpere enn dette ble ikke bildet før den forsvant .
Aktuelt navn i disse dager er også ett navn fra sagnet Kristus Bloddråpe , ved att fugelen løsnet en torne fra kransen med en fåfølgende bloddråpe . Denn såkalte Rødstrupen er opprinnelig en trekkfugel , men det er heller ikke uvanlig att de overvintrer og blir derfor stadig oppservert på fuglebrettet vinterstid , gjerne i følge med en Svarttrost , som også var/er en trekkfugel .
Hilsen Frank i Kr.sund som er en iverig småfugel mater .(Frank Eriksen)