gund_liteOmagata /Øygarden

Selv om det er skiltet stengt i gammelveien fra enden av Omagata til Morch gården på Øygarden, er det stadig noen som prøver seg her. Nå har en beboer stengtr av veien med sin bil.
gund_1
Slik stenges veien innover her. En annen ting er at dette er en beredskapsvei for utrykkingsbilene på brannstasjonen på flyplassen ved en eventuell innsats her. (Foto: Håkon Bloch)