malingen_1


Fra Ole Sager i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre får vi vite at bildet av en tysk bevæpnet tråler vi hadde i BN for en stund siden, senere ble til tråleren "Honningsvåg" hjemmehørende her i Kristiansund. Mye tysk tonnasje som overlevde krigen ble tilgodesett Norge i oppgjøret etter kapitulasjonen.
malingen_1
Tråleren "Honningsvåg"slik mange eldre kjenner den fra storhetstiden i Kristiansund sin trålerflåte.
malingen_2
"Honningsvåg som vaktskip før den ble bygd om til sidetråler.
malingen_3
Til krigføring ble mange tyske trålfartøye ombygd og bevæpnet med kanoner og synkeminer. Her "Malangen" omgjort til eskortefartøy. Den tilhørte opprinnelig Norddeutsche Hochfischerei AG, men forunderlig nok ble den til tråleren "Honningsvåg " i Kristiansund.