bilere_1No 26

Ny brannbil er kommet til byen. Det er en Scania som stort sette er lik den som kom for 8 år siden.
bilere_1
En investering til vel 4 millioner dette, som paradoksalt nok ingen håper det blir bruk for.
bilere2
Denne kvart århundre gamle Scaniaen blir nå erstattet av nyere og mer moderne redskap.