gjer_liteSørsundbrua

Da er monteringen av det høyere rekkverket begynt på Sørsundbrua.
gjer_1
Det utgjør mye den knappe meteren som blir lagt oppe på eksisterende rekkverk.  Rekkverket har sprinkler, men det går ikke fram på fotoet.