mot_lite

På formiddagen idag er ungdomsskolene samlet i Braatthallen til MOT konsert. MOT er en landsdekkende organisasjon som driver med holdningsskapende arbeid blandt ungdom der det gis støtte som: Mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Organisasjonen ble startet i 1997 av toppidrettsutøvene Atle Vårvik og Johann Olav Koss.
mot_1
Det er en flott konsert for ungdomsskoleelevene i Kristiansund som går for seg i Braatthallen onsdag formiddag. Holdningsskapende arbeid blandt ungdom er særdeles viktig for hele nasjonen.
mot_3
Det er en fullsatt Braatthall og stor stemning under konserten.
mot_2
MOT-bussen med orkester drar rundt på turne for undomsskolene i hele landet.