norpro_1_bruk

Freiprodukter, Norpro og Tolaasenga er blitt til Varde A/S. På et styremøte som nylig er avhold, får BN vite at det blir  nedbemanninger på mekanisk avdeling med 10-12 mann. Avdelingen lager skipsutstyr o.a. ,og er i tillegg en attføringsbedrift med nært samarbeid med NAV. Hovedaksjonær er Krstiansund kommune, og bedriften holder til på Løkkemyra.
norpro_700
Det blir nedbemanninger med 10-12 stillinger på mekanisk avdeling på Varde ex Norpro.