deli_liteHavna

Ved mye regn eller snøsmelting blir det litt ekstra på måsene som ligger utafor Piren og gasser seg i uttynnet kloakk. Kloakken kommer fra husstandene i sentrum og oppover på toppen av Langveien. En del av overvannet går i avløpssytemet og havner utafor Piren når pumpeverket i Rådhus-hagen har fått nok.
deli_1
Måsen leter etter godbiter fra uttynnet kloakk rett utafor gjestehavna når det er mye regn.