rekke_lite

Det er startet arbeid med å forhøye rekkverket på Sørsundbrua. Dette kommer av de mange hendelser på brua opp gjennom årene. Det er Arvid Gjerde A/S fra Innfjorden som driver med trafikksikring som holder på her.
rekke_1
Rekkverket forhøyes med 80 cm og skulle dermed  bli ca. 2 meter høyt. Begge sider av brua skal sikres.