tanks_lite

Det er stadig nye båter å se som kanskje ikke har vært innom før. "Stolt Shearwater" kom inn i 10 tiden fra Griphølen.
tanks_1
"Stolt Shearwater" er en tanker registrert på Cayman Islands. Den skulle til Vestbase den også.