panz_liteBrunsvikveien

Panserplata i kjelleren på huset i Brunsvika er revet løs. Plata var åpningen til en maskingeværstilling som tyskerne hadde der under krigen. Plate er foreløbig tatt vare på av Guttorm Gabrielsen som er byggherre.
panz_1
Roar Aasen fra Assen Maskin prøvde å deise betongklumpen i berget et par ganger med graveren  men den var gjenstridig. Den gamle muren falt av. Betong var vel noe tyskerne kunne skulle vi tro.